Wat kunnen we doen voor u?

Onze hulp in uw huishouden.

Onze medewerkers staan dagelijks voor u klaar om u te helpen.

Wij onderscheiden 5 belangrijke taken die uiteraard te combineren zijn:

U kunt kiezen welke dag van de week u hulp wenst en ons uw voorkeur laten weten voor de voor- of namiddag. We werken in de mate van het mogelijke samen een schema uit dat volledig aan uw behoeften beantwoordt.

Wij garanderen u steeds dezelfde medewerker te sturen op hetzelfde tijdstip. Bij ziekte of verlof van onze medewerker, brengen wij u tijdig op de hoogte en vragen we u of u al dan niet vervanging wenst.