Hoe werken wij?

U heeft nog geen dienstencheques?

U contacteert ons via telefoon, mail of website om een aanvraag voor hulp in te dienen. Wij schrijven u in bij Sodexo en geven u persoonlijk een woordje uitleg over de werking van de dienstencheques. U laat ons weten op welke dag van de week u van onze diensten wenst gebruik te maken en voor hoeveel uren per week.

U heeft al dienstencheques?

U contacteert ons via telefoon, mail of website om een aanvraag voor hulp in te dienen. Samen maken we een schema op dat zo goed mogelijk aan uw behoeften beantwoordt. Na uw aanvraag screenen wij zo grondig mogelijk de kandidaten-werknemers. Wij selecteren een betrouwbare en gemotiveerde hulp voor u. Wij brengen u tijdig op de hoogte wie bij u zal langskomen op het door u gewenste tijdstip.

Wij vragen u wel aanwezig te zijn bij het eerste bezoek. Indien nodig, kan later afgesproken worden onze medewerker een sleutel te geven.

Per gewerkt uur, geeft u een gedateerde en getekende cheque aan onze werknemer. De werknemer vult daarop zijn gegevens in en tekent hem. Daarna geeft de werknemer de cheques aan Cleaning@home, zodat wij ze verder kunnen verwerken.

Bovendien geven wij onze medewerker een overeenkomst tussen u, de gebruiker, en ons, de dienstverlener, mee. Daarin staan onze wederzijdse rechten en plichten. Wij vragen u de twee exemplaren te ondertekenen en 1 ervan terug mee te geven met onze medewerker.

Prijs?

Voor één dienstencheque kan u één uur huishoudhulp krijgen. Eén dienstencheque kost 7,00 € en is geldig gedurende 8 maanden. 30 % van de prijs is fiscaal aftrekbaar, zodat de prijs na belastingen van 1 dienstencheque slechts 4,90 € bedraagt.