Veel gestelde vragen

Hoe kan ik dienstencheques bestellen?
U dient zich eerst en vooral in te schrijven bij Sodexo. U kunt dit rechtstreeks bij Sodexo doen of u kunt daarvoor op onze website terecht of dit laten doen door één van onze medewerkers. Enkele dagen later ontvangt u via mail een bevestiging met uw persoonlijk gebruikersnummer. Deze moet u invullen bij de mededeling van uw overschrijving, waarna u het exacte bedrag overschrijft.
http://www.dienstencheques-rva.be/nl_particulier_bestelling.asp
Hoeveel kost een dienstencheque?
De prijs van een dienstencheque is 7,50 €, maar rekening houdend met de fiscale aftrek kost hij uiteindelijk maar 5,25 €.
Welke taken mag een werknemer dienstencheques waarnemen?
Hulp in het huishouden: schoonmaken van het huis met inbegrip van de ramen, wassen en strijken, bereiding van maaltijden en occasioneel klein verstelwerk. Kort samengevat gaat het over alles dat aan de dagelijkse behoeften beantwoordt. Hulp buiten het huis: boodschappen doen voor het gezin, strijkwerk in een strijkcentrale, hulp bij vervoer van personen die voldoen aan bepaalde voorwaarden en van het minderjarige kind van een gebruiker, dat een erkende handicap heeft. Uitgesloten zijn dus: reparatie van een gootsteen, levering van warme maaltijden of meubelen, schilder - en behangwerk, tuinonderhoud.
Waarvoor is de dienstencheque niet bestemd?
Het systeem van de dienstencheque is niet bestemd voor: - grote kuis van zolders en kelders - het afwassen van plafonds - poetswerk in de hoogte - het poetsen van traphallen in appartementsgebouwen - het poetsen van professionele ruimtes van de woning - het poetsen van een verhuurde woning - opvang van kinderen.
Zijn de werknemers van Cleaning@home verzekerd?
Ja, onze werknemers zijn verzekerd voor schade aan uw bezittingen en voor arbeidsongevallen. U hoeft dus zelf geen verzekering af te sluiten. Indien ze echter boodschappen voor u doen met uw wagen, zijn ze enkel lichamelijk verzekerd. Eventuele schade aan uw voertuig valt dan ten laste van de klant.
Krijg ik, als gebruiker, een contract?
Ja zeker, de eerste maal dat de huishoudhulp bij u langskomt zal zij een contract tussen u en ons, in tweevoud bij zich hebben. U ondertekent beide exemplaren en geeft 1 ervan mee met de poetsvrouw. In dit contract vindt u onze wederzijdse rechten en plichten. Indien u de overeenkomst wenst stop te zetten, dient een vooropzeg van 1 maand te worden gerespecteerd.
Dienen wij als klant zelf het nodige poetsgerief te voorzien?
Inderdaad! Onze medewerkers brengen enkel hun enthousiasme, kennis en inzet mee.
Moeten wij als klant thuis zijn?
Het is handig als u de eerste maal thuis bent voor de nodige uitleg en rondleiding. Indien dat in de toekomst niet mogelijk is, kan u eventueel een sleutel aan onze medewerker geven.
Is het altijd dezelfde hulp die op hetzelfde tijdstip langskomt?
Ja, wij verzekeren u dat dit het geval is. Bij ziekte of verlof van de huishoudhulp, wordt u altijd op de hoogte gebracht en kan u zelf beslissen of u al dan niet vervanging wenst.
Wat indien de huishoudhulp eens niet hoeft langs te komen?
U dient ons daar zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen. Het is niet voldoende enkel de huishoudhulp daarvan te verwittigen. Ook wij, op het bureau, moeten op de hoogte gebracht worden en dit tenminste 2 weken op voorhand.
Hoelang blijven mijn dienstencheques geldig?
Dienstencheques blijven 8 maanden geldig vanaf de maand dat de cheques opgemaakt worden in het geval van papieren cheques of vanaf de maand van terbeschikkingstelling voor de elektronische cheques.

Voorbeeld: dienstencheques die opgemaakt werden of ter beschikking werden gesteld in januari 2008 blijven geldig tot eind augustus 2008.
Wat is het maximale bedrag dat ik per jaar fiscaal mag aftrekken?
Het maximale bedrag is 2.400 € (aanslagjaar 2009, inkomsten voor het jaar 2008). Elk jaar stuurt Sodexo u vóór 1 maart een fiscaal attest voor de cheques die Sodexo u heeft afgeleverd. Dit dient u dan bij uw belastingaangifte te voegen.
Is er een minimum of een maximum aantal dienstencheques voor een bestelling?
U moet minstens 10 dienstencheques bestellen. U mag er ook 15, 17 of 25 bestellen, dat heeft geen belang. U mag een maximum van 750 dienstencheques per jaar bestellen.
Krijg ik een bevestiging van mijn inschrijving en wanneer?
Wanneer u een e-mail adres of een GSM nummer vermeld hebt, krijgt u een bevestiging per SMS of per mail binnen de 2 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag bij Sodexo. Zoniet krijgt u binnen de 5 werkdagen een brief met de post.
Wanneer ontvang ik mijn bestelling dienstencheques?
U papieren dienstencheques doet Sodexo op de post binnen de 3 werkdagen na ontvangst van uw betaling. U krijgt ze als gewone postzending op het adres dat op uw aanvraag vermeld staat.
Ik heb betaald maar ik heb mijn dienstencheques nog steeds niet ontvangen.
Download dit document en stuur het ons volledig ingevuld terug.
Mijn dienstencheques zijn verloren/gestolen. Wat moet ik doen?
Download dit document en stuur het ons volledig ingevuld terug.
Ik heb nog papieren dienstencheques die ik niet meer zal gebruiken of die vervallen zijn. Wat kan ik doen?
Papieren dienstencheques die niet werden gebruikt of waarvan de vervaldatum niet overschreden is, kunnen terugbetaald of omgeruild worden.
  • Voor terugbetaling moet u rekening houden met 0,25 € incl. BTW voor administratiekosten per bestelling. Let op, elke dienstencheque, die tijdens het vorige kalenderjaar werd aangekocht wordt maar terugbetaald aan 70 % van de aanschafwaarde verminderd met € 0,25 incl. BTW per bestelling voor administratiekosten.
  • Omruiling: hiervoor wordt 0,25 € (incl. BTW )per cheque gefactureerd voor administratiekosten. Omruiling van elektronische cheques is gratis.*


* Indien de aanschafwaarde van de dienstencheques intussen veranderd is, zal u in elk geval ook een factuur ontvangen voor dat verschil. Als u terugbetaling of omruiling van papieren dienstencheques wenst, download dan dit document en stuur het volledig ingevuld terug samen met de rechterluikjes van deze Dienstencheques.
Ik woon in een appartementsgebouw. Mag ik mijn dienstencheques gebruiken voor het schoonmaken van de gemeenschappelijke delen (trappen, kelder,.....)
Nee, u mag ze alleen gebruiken voor het onderhoud van uw eigen woonruimte.
Ik ben eigenaar van een tweede verblijf. Mag ik dienstencheques gebruiken voor de schoonmaak hiervan?
Ja dat kan, maar alleen als deze woning zich in België bevindt en het gebruik ervan strikt voor eigen gebruik is.
Mag ik met dienstencheques betalen voor het schoonmaken van het professionele gedeelte van mijn huis?
Nee, het onderhoud van uw wachtkamer of uw spreekkamer is niet toegelaten. U mag uw dienstencheques alleen gebruiken voor uw privé vertrekken.
Ik verhuur een kamer (of een studio). Mag ik mijn dienstencheques gebruiken om die te onderhouden?
Nee, want het gaat hier niet om uw persoonlijke leefruimte. In dit geval kan de huurder van de kamer of de studio hiervoor dienstencheques aankopen.
Mijn huidige werkster werkt in het zwart. Kan zij genieten van een " arbeidsovereenkomst dienstencheques " en welke voordelen levert haar dat op?
Ze kan inderdaad een dienstencheques arbeidsovereenkomst krijgen, zelfs als ze niet ingeschreven is als werkzoekende en op voorwaarde dat ze aan de volgende vereisten voldoet. Door haar statuut officieel te maken kan ze dezelfde voordelen genieten als elke andere gesalarieerde. Een buitenlandse werknemer die werkzaam wil zijn in het dienstencheque-systeem, dient echter te beschikken over een verblijfsvergunning en een werkvergunning.
Waar kan ik terecht met vragen en opmerkingen?
Indien u vragen heeft, kan u ons altijd bereiken op volgend nummer: 02 218 67 83
Ik wens mijn papieren dienstencheques om te ruilen voor elektronische dienstencheques (of omgekeerd). Hoe ga ik te werk?
Eerst en vooral dient u uw profiel aan te passen via uw persoonlijke pagina. Daarna kunt de u omruiling van uw cheques vragen. * Indien de aanschafwaarde van de dienstencheques intussen veranderd is, zal U in beide gevallen een factuur ontvangen voor dat verschil.
Ik beschik nog over elektronische dienstencheques die ik niet meer wens te gebruiken of die vervallen zijn. Wat moet ik doen?
Elektronische dienstencheques die niet gebruikt werden of waarvan de vervaldatum niet overschreden is, kunnen terugbetaald of omgeruild worden.
  • Terugbetaling gebeurt tegen een administratiekost van 0,25 € (BTW incl.) per bestelling. Let op, elke dienstencheque die tijdens het vorige kalenderjaar werd aangekocht zal maar aan 70 % van zijn aanschafwaarde terugbetaald worden verminderd met € 0,25(BTW incl.) per bestelling voor administratiekosten.
  • Omruilen gebeurt gratis*.
*Indien de aanschafwaarde van dienstencheques ondertussen gewijzigd werd, zal U ook een factuur krijgen voor het prijsverschil. Als U terugbetaling of omruiling van elektronische dienstencheques wenst, download dit document en stuur het ons volledig ingevuld terug.