Dienstencheques

Begin 2003 riep de federale regering het systeem van de dienstencheques in het leven. De opzet was zoveel mogelijk het zwartwerk te voorkomen en te bestrijden en arbeidsplaatsen te creëren in de sector van de buurtdiensten. Door dit systeem zijn werknemers verzekerd in geval van een ongeluk en materiële schade. Sinds 1 januari 2008 werd Sodexho aangeduid als beheerder van het dienstenchequesysteem.

De dienstencheque is een betaalmiddel uitgegeven door Sodexo. Een dienstencheque kost momenteel 7,50 €, waarvan 30 % fiscaal aftrekbaar is. Cheques die gekocht worden aan 7,50 € per stuk kosten dus, na aftrek, 4,25 €. Sodexho stuurt u jaarlijks voor 1 maart een fiscaal attest op.

Enkel particulieren met woonplaats in België kunnen gebruik maken van dit systeem. Vooraf dienen ze zich echter in te schrijven bij Sodexo.

De klassieke tarifering is één dienstencheque voor één uur dienstverlening. Per gewerkt uur, geeft de gebruiker dus een gedateerde en getekende dienstencheque aan de werknemer. De werknemer vult de cheque aan en tekent hem. Vervolgens geeft de werknemer de cheques af aan zijn of haar werkgever. De werkgever vult de cheque op zijn beurt verder aan en verstuurt hem naar Sodexo.